Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 vastuvõtmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 20

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 vastuvõtmine

Vastu võetud 24.10.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 ning Häädemeeste valla põhimääruse § 81 lg 6 alusel.

§ 1.   Vastu võtta Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lisa  Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024

Lisa 1  Arengukava tegevuskava

Lisa 2  Eelarvestrateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json