Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2024, 18

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2024 nr 8

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p-de 8, 10 ja 11 ja lg 4 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punktid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) validaator on ühissõiduki iga ukse juures paiknev e-piletisüsteemi elektrooniline seade. Validaator tuvastab ja registreerib sõiduõiguse ning vajaduse korral müüb Ühiskaardi kontol oleva raha eest tunnipileteid. Ühissõiduki esiukse juures oleva validaatori abil saab osta tunnipileti nii kontaktivaba kui ka virtuaalse pangakaardiga ja valideerida QR-pileteid. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annavad märku seadme ekraanil kuvatav tekst ning heli- ja valgussignaalid;

7) valideerimine on validaatori abil sõiduõiguse tuvastamine ja registreerimine ning elektroonilise sõidupileti ostmine. Sõiduõiguse peab ühissõidukisse sisenedes tuvastama või elektroonilise sõidupileti ostma iga sõitja, kellele see kohustus laieneb. Olenevalt pileti liigist tuleb sõitjal valideerida kas Ühiskaart või muu e-piletisüsteemiga ühilduv andmekandja, Tallinn Card, kontaktivaba või virtuaalne pangakaart või QR-pilet;“;


  2) paragrahvi 2 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) sotsiaalhoolekandeosakonna tõend on Eesti Vabariigi linna- või vallavalitsuse väljastatud tõend sõidusoodustuse õiguse kohta või väljavõte rahvastikuregistrist (isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist rahvastikuregistri seaduse 12. peatüki alusel);“;


  3) paragrahvi 5 lõike 6 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ühe tunni sooduspiletit, 30 päeva sooduspiletit ja Põhja-Eesti soodusühispiletit on ühistranspordis elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:“;


  4) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Validaatori juhtpaneelil on ekraan, puutenupud ja indikaatortuled ning helisignaali väljundid. Kõigi ühissõidukite esiuste ja osa sõidukite tagauste juures olevatel validaatoritel on lisaks optiline QR-koodi lugeja. Validaatoritel, mille abil saab osta tunnipileti kontaktivaba või virtuaalse pangakaardiga, on pangakaartide kleebised (Visa/MasterCard jne).“;


  5) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui validaatori lugemisvälja asetatakse korraga mitu kontaktivaba kaarti, kuvatakse ekraanil tekst „Leitud mitu kaarti. Vali üks kaart“. Kui sõiduki esiukse juures oleva validaatori lugemisvälja asetatud kaartide hulgas on kontaktivaba või virtuaalne pangakaart, võib sõitja tahtmatult soetada tunnipileti.

(5) Kui validaatori lugemisvälja asetatakse kaart, mis ei ühildu e-piletimüügisüsteemiga, kuvatakse ekraanil tekst „Tundmatu kaart. Vali sobiv kaart“.“;


  6) paragrahvi 7 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) roheline tuli ilma helisignaalita – seade tuvastas kaardi ja kontrollib sõiduõigust;“;


  7) paragrahvi 7 lõiget 7 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) roheline tuli koos helisignaaliga – sõiduõigus kehtib või tunnipileti müük õnnestus;“;


  8) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kontaktivaba või virtuaalse pangakaardiga endale ja kuni viiele kaaslasele tunnipileti.“;


  9) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) piletiautomaadist tavalise, kontaktivaba või virtuaalse pangakaardiga (ainult täishinnaga piletid).“;


  10) paragrahvi 9 lõiked 10 ja 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kui kontaktivaba või virtuaalne pangakaart asetatakse ühissõiduki esiukse juures oleva validaatori viipemakse logo juurde, müüakse kaardiomanikule ühe tunni pilet. Pangakaardiga ei saa osta ühe tunni sooduspiletit. Pangakaardiga ostetud ühe tunni pileti kehtivuse ajal tuleb pangakaart valideerida esiukse juures asuva validaatori abil igal ühissõidukisse sisenemisel. Kui transpordipäeva jooksul pangakaardiga ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis on järgnevad sõidud kuni transpordipäeva lõpuni kaardiomanikule tasuta. Pangakaardiga saab osta kuni viis lisapiletit analoogselt käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud korraga.

(11) Sõitja vastutab õige andmekandja valideerimise ja kontaktivaba või virtuaalse pangakaardi juhusliku valideerimisega sooritatud soovimatu piletiostu eest. Piletit tagasi ei osteta.“;


  11) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) valideerib sõidukiga P&R parklasse sisenemiseks isikustatud Ühiskaardi, mille kontol on vähemalt kolm eurot (P&R pileti maksumus), mis valideerimise hetkel broneeritakse. Kaassõitjate olemasolu korral valitakse parklas validaatori noolenuppe kasutades kaassõitjate arv (kuni neli). Valiku kinnitamiseks vajutatakse nuppu OK ja valideeritakse Ühiskaart;“;


  12) paragrahvi 10 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui P&R süsteemi kasutaja Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, et teenuse eest tasuda, ei takista süsteem tal parklast väljasõitu, kuid Ühiskaardi konto e-raha jääk muutub negatiivseks. E-raha jääk Ühiskaardi kontol on negatiivne kuni võla tasumiseni.

(6) Ühiskaardi kaotamise korral peab P&R süsteemi kasutaja ostma ja isikustama uue Ühiskaardi. Kui uue kaardi ostmise võimalus puudub, peab kasutaja parkla tõkkepuu avamiseks helistama parkla infoliini numbril. Tõkkepuu avamisel jääb parkimispilet kehtima. Selle peatamiseks peab uue või ülesleitud Ühiskaardi uuesti isikustama hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul ning tellima pileti peatamise klienditoe e-posti aadressil [email protected].“;


  13) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühiskaardi tagasiostmisel tagastatakse selle hind kaks eurot ja kaardikontol olnud raha jääk, kui see on alla 20 euro ja raha on kaardile laaditud müügikohas, veebilehel pilet.ee või telefonirakenduses Pilet.ee, tasudes pangalingiga. Ühiskaardi, mille kontojääk on suurem kui 20 eurot või millele on raha laaditud telefonioperaatori vahendusel, saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos isikut tõendava dokumendi alusel. Telefonioperaatori vahendusel laaditud raha tasaarvestatakse telefonioperaatori kaudu.“;

Maris Sild
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json