Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2024, 27

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 24.05.2018 nr 7
RT IV, 01.06.2018, 16
jõustumine 04.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.04.2020RT IV, 16.04.2020, 519.04.2020
09.02.2022RT IV, 19.02.2022, 101.03.2022
03.03.2022RT IV, 11.03.2022, 114.03.2022
17.06.2022RT IV, 28.06.2022, 2101.07.2022
06.06.2024RT IV, 08.06.2024, 2411.06.2024

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ja § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väärteomenetluses pädevust omava ametikoha kinnitamine

  (1) Kinnitada Haljala vallavalitsuse nimel väärteomenetluses pädevust omavateks ametikohtadeks ehitusspetsialist, keskkonnaspetsialist ja parkimisjärelevalve inspektor.
[RT IV, 08.06.2024, 24 - jõust. 11.06.2024]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohta täitev ametnik on pädev teostama järelevalvet talle antud menetlemispädevuse piires, kui vallavalitsuse kohtuvälise menetleja õigus tuleneb seadusest.

  (3) Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

§ 2.   Kaebuse lahendamine

  Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on vallavanem.

§ 3.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa  Väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json