Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamine

Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2014, 33

Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamine

Vastu võetud 30.06.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 alusel ja kooskõlas Järvakandi valla põhimääruse paragrahviga 7.

§ 1.  Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava kinnitamine

  Kinnitada Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava vastavalt lisale 1.

Marko Matson
Volikogu esimees

Lisa 1 Järvakandi valla säästva energiamajandamise arengukava