Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013.a määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ lisa 1 muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2015, 6

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013.a määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ lisa 1 muutmine

Vastu võetud 30.06.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 16.06.2015 protokollilisest otsusest nr 21

§ 1.   Muuta Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ lisa 1 vastavalt lisale.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 01. juulist 2015.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leo Repponen
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa Maardu Linnavolikogu ja Linnavalitsuse töötajate palgaastmestik

/otsingu_soovitused.json