HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Maidla Kooli arengukava kinnitamine

Maidla Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2016, 15

  Maidla Kooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 29.06.2016 nr 86

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Maidla Kooli arengukava aastateks 2016 - 2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Maidla Vallavolikogu 30.09.2013. a määrus nr 53 “Maidla Kooli arengukava kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

  Marja-Liisa Veiser
  Volikogu esimees

  Lisa Maidla Kooli arengukava 2016 - 2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json