PlaneerimineTeemaplaneering

Teksti suurus:

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu osaline kehtestamine

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu osaline kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2016, 29

  Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu osaline kehtestamine

  Vastu võetud 05.07.2016 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1, planeerimisseaduse (RT I, 13.03.2014, 97) § 24 alusel, arvestades Keskkonnaameti 27.06.2016 kirjas nr 6-5/16/122-10 ja Pärnu Maavalitsuse 28.06.2016 kirjas nr 6-1/16/1373-5 toodud seisukohti ning kaaludes planeeringulahenduse sobivust antud asukohas.

  § 1.   Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi I etapi teemaplaneering kehtestatakse määruse lisadena nr 1 (planeeringu joonis) ja nr 2 (seletuskiri).

  § 2.   Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi I etapi teemaplaneeringu kehtestamise teade avaldatakse ajalehtedes Pärnu Postimees ja Vändra Teataja ning Vändra valla veebilehel.

  § 3.   Vändra Vallavalitsusele tehakse ülesandeks läbi rääkida ja ette valmistada kõigi asjassepuutuvate omavalitsuste ja tuulepargi arendajaga mittetulundusühingu asutamine kohaliku kogukonna toetamiseks.

  Tarmo Lehiste
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu joonis

  Lisa 2 Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json