Teksti suurus:

Saue lasteaed Midrimaa arengukava muutmine

Väljaandja:Saue Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2017, 2

Saue lasteaed Midrimaa arengukava muutmine

Vastu võetud 28.06.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Saue linna põhimääruse § 58 lg 4 ning haldusmenetluse seaduse § 92 lg 4 lähtudes.

§ 1.   Saue lasteaia Midrimaa arengukava kehtivusaeg ja tegevuskava

  (1) Muuta Saue Linnavalitsuse 22.04.2015 määruse nr 3 „Saue lastead Midrimaa arengukava“ § 1 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses: „§ 1. Kehtestada Saue lasteaed Midrimaa 2015-2019 arengukava vastavalt määruse lisale:“

  (2) Muuta Saue lasteaed Midrimaa tegevuskava 2015-2017 ja asendada see 2017-2019 tegevuskava redaktsiooniga arengukava lisana.

  (3) Tunnistada kehtetuks arengukava lisa „Arengukava koostamise töörühma laiendatud koosseis“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Riho Johanson
abilinnapea linnapea ülesannetes

Jekaterina Tikerpuu
linnasekretär

Lisa Saue lasteaia Midrimaa arengukava strateegia 2015-2019 ja tegevuskava 2015-2017

/otsingu_soovitused.json