Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Häädemeeste jäätmekava 2021-2026 vastuvõtmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2021, 7

Häädemeeste jäätmekava 2021-2026 vastuvõtmine

Vastu võetud 30.06.2021 nr 5

Määrus otsustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel

§ 1.   Häädemeeste valla jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Häädemeeste valla jäätmekava 2021-2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa  Häädemeeste valla jäätmekavaaastateks 2021–2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json