Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2023, 26

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 29.06.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Vinni valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Kehtestada Vinni vallas järgmised maamaksumäärad

  (1) Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 17 „Maamaksumäära kehtestamine".

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Aili Taal
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json