Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2023, 51

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 29.06.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärade kehtestamine

  Kehtestada Viru-Nigula valla haldusterritooriumil asuva maa maksumäär järgmiselt:
  1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule maamaksumääraks 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaale maamaksumääraks 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 29.12.2021 määrus nr 3 "Maamaksumäära kehtestamine".

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2024.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ainar Sepnik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json