Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2005
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 27

  Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

  Vastu võetud 11.07.2005 nr 77
  jõustumine 15.07.2005

  Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkt 1, § 4 lõike 1 punkt 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkt 1 ning Tallinna Linnavolikogu 03. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

  § 1.  Määrata Haabersti linnaosas Tiskre asumis Tiskre elamurajooni idaosa detailplaneeringuga tekkivale tänavale nimeks Kaarlepere tänav vastavalt lisale.

  § 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Kaarlepere tänava nime alusel planeeringu alal moodustatavatele kinnistutele aadressid ja pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi 16. oktoobril 2005 valmistada ette Kaarlepere tänava nime alusel väljapoole planeeringu ala jäävate aadresside muudatused.

  § 3.  Tallinna Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

  § 4.  Määrus jõustub 15. juulil 2005.

  Tõnis Palts
  Linnapea

  Merike Alep
  Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

  Lisa Kaarlepere tänava skeem