Teksti suurus:

Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 30

Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine

Vastu võetud 03.03.2005 nr 18
jõustumine 10.03.2005

Juhindudes Kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna kohanimede määramise kord.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrus nr 46 "Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine".

3. Määrus jõustub 10. märtsil 2005.

Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Tallinna kohanimede määramise kord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json