Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teemaal asuvate haljasalade hoolduse korraldamine

Teemaal asuvate haljasalade hoolduse korraldamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2005
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 35

  Teemaal asuvate haljasalade hoolduse korraldamine

  Vastu võetud 11.07.2005 nr 78
  jõustumine 15.07.2005

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Teeseaduse § 2 lg 2 punkti 2 ja § 10 lõike 4 alusel ja kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirja punktidega 9, 10.1 ja 10.3.

  § 1.   Tallinna Kommunaalametil korraldada põhimagistraalteede äärsete teemaal asuvate haljasalade hooldust määruse lisas loetletud objektidel.

  § 2.   Linnaosade valitsustel korraldada heakorratöid kõigil linnaosa valitsuse haldusterritooriumil asuvatel haljasaladel, välja arvatud käesoleva määruse lisas nimetatud objektidel.

  § 3.   Määrus jõustub 15. juulil 2005. Kui linnaosa valitsusel ei ole võimalik kehtivat lepingut ennetähtaegselt lõpetada, annab linnaosavalitsus lepingu üle kommunaalametile hiljemalt 1. augustiks 2005.

  Tõnis Palts
  Linnapea

  Merike Alep
  Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

  Lisa Hooldusele kuuluvate haljasalade loetelu

  /otsingu_soovitused.json