PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 40

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 09.12.2004 nr 54
jõustumine 16.12.2004

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja § 24 lg 3 ning linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 12 lg 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Kehtestada Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering.

2. Tallinna Linnavalitsusel koostada 1. aprilliks 2005 Tallinna linnale kuuluvate maade osas üldplaneeringu elluviimiseks tegevuskava, mida korrigeeritakse iga aastaselt lähtuvalt Tallinna linna eelarvelistest võimalustest ja eelistustest.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Määrus jõustub 16. detsembril 2004.

Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json