HaridusKool

HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 42

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

Vastu võetud 04.03.2004 nr 7
jõustumine 11.03.2004

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:1. Kinnitada juurdelisatud Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis.
(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 11. märtsil 2004.
Lisa Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis (Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json