Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna teevalgustusnormide kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 44

Tallinna linna teevalgustusnormide kinnitamine

Vastu võetud 24.03.2004 nr 26
jõustumine 29.03.2004

Määrus kehtestatakse teeseaduse § 25 lg 3, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 alusel.
(Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011)
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna teevalgustusnormid.

2. Määrus jõustub 29. märtsil 2004.

Lisa Tallinna linna teevalgustusnormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json