Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

"Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018" kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 47

"Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018" kinnitamine

Vastu võetud 17.06.2004 nr 26
jõustumine 02.08.2004

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 5 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011, õigusaktis lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel.)
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud "Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018".

2. Arengusuundade rakendamisel arvestada teiste Tallinna arengukavade ja linnaeelarve võimalustega.

3. Määrus jõustub 2. augustil 2004.

Lisa Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json