ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 59

Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

Vastu võetud 27.05.2004 nr 19
jõustumine 01.07.2004

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Kaugkütteseaduse § 5 lg 2 ja lg 6 ja linnavolikogu 29. oktoobri 1998 otsusega nr 145 heakskiidetud Tallinna energiakontseptsioonist ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Määrata Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel soojuse piirhinna kooskõlastamisel lähtuda Energiaturu Inspektsiooni poolt väljatöötatud soojusenergia piirhinna kooskõlastamise põhimõtetest.

3. Määrus jõustub 1. juulil 2004.

Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json