Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 60

Tallinna jäätmevaldajate registri asutamine

Vastu võetud 09.12.2004 nr 52
jõustumine 01.01.2005

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja jäätmeseaduse § 69 lg 3 alusel, arvestades avaliku teabe seaduse § 433 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
(Tvk m 10.12.2009 nr 39 jõust. 17.12.2009)
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Asutada Tallinna jäätmevaldajate register (edaspidi register).

2. Registri omanik on Tallinna linn.

3. Registri vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostaja on Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet).
(Tvk m 25.08.2005 nr 44 jõust. 01.09.2005)

4. Tallinna Linnavalitsusel esitada Tallinna Linnavolikogule 15. märtsiks 2005 registri pidamise põhimääruse eelnõu.

5. (Kehtetu - Tvk m 25.08.2005 nr 44 jõust. 01.09.2005)

6. Finantseerida registri asutamist, arendamist ja tarkvara igakuist hooldust Tallinna linna eelarvest.

7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json