Teksti suurus:

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 69

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine

Vastu võetud 04.03.2004 nr 6
jõustumine 11.03.2004

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 4, § 17 lg 3, § 22 lg 1 p 21 ja p 22 ning Tallinna põhimääruse § 22 lg 4 p 11 ja § 31 lg 13,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Kinnitada alates 1. märtsist 2004 juurdelisatud Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Tallinna Linnavalitsusel ette valmistada linnaeelarve vastav muudatus hiljemalt 10. aprilliks 2004.

4. Määrus jõustub 11. märtsil 2004. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2004.

Lisa Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord (Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json