ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Luunja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2016, 8

Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Luunja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Vastu võetud 25.08.2016 nr 59

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21ja § 8 lg 4, Luunja Vallavolikogu määrab:

§ 1.  Kinnitada Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas vastavalt lisale 1.

§ 2.  Kinnitada Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas vastavalt lisale 2.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Käesoleva määruse peale võib esitada vaide Luunja Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamise päevast.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa 1 Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Lisa 2 Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

/otsingu_soovitused.json