HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tabivere Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2020

Tabivere Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2020 - sisukord
Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2017, 4

Tabivere Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2020

Vastu võetud 31.08.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 67 lõike 2, Tabivere Vallavolikogu 02.03.2015 määruse nr 2 “Tabivere valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord” § 7 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Tabivere Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 vastavalt lisale (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 19.12.2014 määrus nr 21 “Tabivere Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2014-2017”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Sirje Simmo
vallavolikogu esimees

Lisa Tabivere Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020

/otsingu_soovitused.json