Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2017, 23

Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 30.08.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 3, Meremäe Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 „Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 14 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Volituse andmine vallavalitsusele

  Meremäe Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud tegevuskulude järgi.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa 2017 II lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json