ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine

Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2021, 8

Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine

Vastu võetud 31.08.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 kuni 2 ja Keila linnavolikogu 26.05.2020 määruse nr 6 „Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  (1) Kinnitada Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 vastavalt käesoleva määruse lisadele.

  (2) Keila Linnavalitsusel vaadata kava läbi muudatuste ja täienduste sisseviimiseks iga nelja aasta järel.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 31.03.2015 määrus nr 6 "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Lisa Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 lisad 1-3 ja 5-10 asuvad Keila linna veebilehel https://www.keila.ee/veemajandus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json