Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2021, 9

Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.08.2021 nr 12

Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Toetust makstakse juhul, kui lapsevanema omaosalus ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust arvestusega, et lapsevanema omaosalus ei ületa lapse kohta 70 eurot kuus.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json