Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 16. juuni 2014. aasta määruse nr 15 “Teenime määramine Harku alevikus” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2021, 16

Harku Vallavalitsuse 16. juuni 2014. aasta määruse nr 15 “Teenime määramine Harku alevikus” muutmine

Vastu võetud 31.08.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28. detsembri 2017 otsuse nr 100 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 alusel:

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 16. juuni 2014. aasta määruses nr 15 “Teenime määramine Harku alevikus” (edaspidi määrus) asendatakse määruse lisa 1 käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json