Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava aastateks 2013-2020 ja tegevuskava aastateks 2013-2018 kinnitamine

Jõgeva valla arengukava aastateks 2013-2020 ja tegevuskava aastateks 2013-2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 2

  Jõgeva valla arengukava aastateks 2013-2020 ja tegevuskava aastateks 2013-2018 kinnitamine

  Vastu võetud 26.09.2013 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõgeva valla arengukava aastateks 2013-2020 ja tegevuskava aastateks 2013-2018 vastavalt lisale.

  § 2.  Jõgeva Vallavolikogu 14. augusti 2012. a määrus nr 14 „Jõgeva valla arengukava aastateks 2012-2020 ja tegevuskava aastateks 2012-2017 kinnitamine“ tunnistada kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Marek Saksing
  Volikogu aseesimees

  Lisa Jõgeva valla arengukava aastateks 2013-2020 ja tegevuskava aastateks 2013-2018