ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 15

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

Vastu võetud 26.09.2013 nr 23
RT IV, 08.10.2013, 5
jõustumine 11.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2015RT IV, 29.05.2015, 2601.06.2015
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016, määruses on läbivalt asendatud termin „eluruumi alalised kulud“ terminiga „eluasemekulud“ vastavas käändes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lg 1 p 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiselt:
  1) Üür – mitte suurem kui Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud üüri piirmäär.
  11) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – mitte suurem kui Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud üüri piirmäär.
  12) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus.
[RT IV, 29.05.2015, 26 - jõust. 01.06.2015]
  2) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:

2.1kaugküttega eluruumi puhul kuni 2,56 eurot 1 m2 kohta kuus
2.2kaugkütteta (gaasi- ja elektriküttega) eluruumi puhul kuni 1,60 eurot 1 m2 kohta kuus kütteperioodil (s.o oktoobrist aprillini k.a)
2.3küttepuid kompenseeritakse kuni 600,00 eurot kütteperioodil pere kohta (s.o oktoobrist aprillini k.a), kulud hüvitatakse kolme kuu jooksul alates ostmisest
2.4soojaveevarustus (veesoojendus ja soe vesi) kuni 15,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 11,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

  3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:
3.1gaasiboileriteta elamuteskuni 8,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 5,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus
3.2gaasiboileritega elamuteskuni 16,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 8,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

[RT IV, 29.05.2015, 26 - jõust. 01.06.2015]
  4) Tarbitud elektrienergia maksumus:
4.1elektripliidita elamuteskuni 20,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 2,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus
4.2elektripliidiga elamuteskuni 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 2,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

  5) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus:
5.1gaasiboilerita elamuteskuni 6,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 2,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus
5.2gaasiboileritega elamuteskuni 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 12,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus
5.3majapidamisgaasi (balloongaasi) olemasolu korralhüvitatakse balloongaasi maksumus üks kord kvartalis vastavalt esitatud arvele
5.4gaasiseadmete teenindamise maksumuskuni 0,96 eurot

  6) Maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta aastas;
  7) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  8) Tegelik olmejäätmete veotasu kuni 2,56 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 1,28 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json