Teksti suurus:

Räpina Vallavolikogu 26. septembri 2012. a määruse nr 22 „Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine Räpina vallas” muutmine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 11

Räpina Vallavolikogu 26. septembri 2012. a määruse nr 22 „Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine Räpina vallas” muutmine

Vastu võetud 25.09.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Räpina Vallavolikogu 26. septembri 2012. a määrust nr 22 „Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine Räpina vallas” muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahv 7 „Sõidukaardi väljastamise ning transpordikulude hüvitamise erijuhud“ lisatakse lõige 4 järgmise sõnastusega: „(4)Vallavalitsus võib hüvitada ühistranspordikulud sõiduks kooli või koju lapsevanema avalduse (Lisa 2) ning kuludokumentide alusel juhul, kui ühistransporti korraldav ettevõte ei väljasta õpilasele sõidukaarti.”
  2) määrusele lisatakse ühistranspordikulude hüvitamise avalduse vorm Lisa 2 (lisa 1).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Palu
Volikogu esimees

Lisa  Ühistranspordikulude hüvitamise avaldus

/otsingu_soovitused.json