Teksti suurus:

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2017" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2014, 9

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2017" muutmine

Vastu võetud 25.09.2014 nr 20

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 ja lõike 8 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu kinnitatud 26.09.2007 määrusega nr. 36 ning muudetud 26.09.2013. a määrusega nr. 22 Narva linna arengukava järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „5. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „5. Tegevuskava“.

  (2) Täiendada peatükk „3.4. Strateegilised eesmärgid“ uue ülesandega: „1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine“.

  (3) Muuta peatükk „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2014–2017“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2015–2018“.

  (4) Muuta arengukava nimetus alljärgnevalt: „Narva linna arengukava 2008–2018”.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json