Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2014, 13

Saku Vallavalitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 30.09.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Muuta Saku Vallavalitsuse 6. septembri 2011. a määruse nr 7 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ paragrahvi 1 lõiget 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„Saku Vallavalitsuse ettepanekul võetakse lasteasutusse väljaspool järjekorda laps, kes vajab lasteaiakohta tema arengu huvidest lähtuvalt, mitmikud, vallavalitsuse ametnike ja töötajate ning hallatavate asutuste töötajate lapsed asutuse juhi põhjendatud taotluse alusel.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andi Einaste
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json