Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Anija valla arengukava 2014 - 2024

Anija valla arengukava 2014 - 2024 - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2015, 10

  Anija valla arengukava 2014 - 2024

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 60

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 alusel ning kooskõlas Anija valla põhimääruse §-ga 39.

  § 1.   Kinnitada Anija valla arengukava 2014-2024 uues redaktsioonis vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 28.12.2014 määrus nr 41 "Anija valla arengukava 2014-2024".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Jaanus Kalev
  volikogu esimees

  Lisa Anija valla arengukava 2014 - 2024

  Lisa Arengukava lisa 1 Investeeringute kava

  Lisa Arengukava Lisa 2 Eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json