Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Mikitamäe valla arengukava 2014-2020

Mikitamäe valla arengukava 2014-2020 - sisukord
  Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2016, 13

  Mikitamäe valla arengukava 2014-2020

  Vastu võetud 29.09.2016 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 22 lõike 1 punkti 7 § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Mikitamäe valla arengukava 2014-2020 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 21 „Mikitamäe valla arengukava 2014-2019 kinnitamine”.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Feliks Raudkett
  volikogu esimees

  Lisa Mikitamäe valla arengukava 2014-2020