HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2016-2018 kinnitamine

Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2016-2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2016, 18

  Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2016-2018 kinnitamine

  Vastu võetud 28.09.2016 nr 122

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014. a määruse nr 23 "Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord" § 2 lõike 6 alusel:

  § 1.  Kinnitada Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2016-2018 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa Vana-Võidu Lasteaia arengukava

  /otsingu_soovitused.json