Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023 vastuvõtmine

Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 9

  Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023 vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.09.2019 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023 vastavalt lisale.

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse:


  1) Paikuse Vallavolikogu 15. veebruari 2016 määrus nr 5 „Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021“;
  2) Audru Vallavolikogu 16. märtsi 2017 määrus nr 5 „Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühise jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine“;
  3) Tõstamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2017 määrus nr 41 „Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühise jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Andres Metsoja
  volikogu esimees

  Lisa Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023

  Lisa 1  Jäätmemajanduse õiguslikud alused

  Lisa 2 Jäätmehoolduse hetkeolukorra kirjeldus tekkivate jäätmete liikide ja päritolu kaupa

  Lisa 3 Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale

  Lisa 4 Jäätmekava selgitav ja täiendav andmestik

  Lisa 5 Pärnu linna jäätmekava 2019-2023 rakendusplaan

  Lisa 6 Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamine koos tähtaegadega ja konkreetsete jäätmeliikide kaupa Pärnu linnas

  Lisa 7 Kemikaalide tegevuskava 2019-2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json