Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 10

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

  Vastu võetud 26.09.2019 nr 25

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 (juurde lisatud).

  § 2.   Lubada linnavalitsusel võtta eelarvestrateegia kestel kohustusi seoses järgmiste tegevustega:


  1) teede ja tänavate remont ja korrashoid;
  2) tänavavalgustuse hooldus;
  3) Suur-Sepa 16, Nikolai 3/Uus tn 4, Tallinna mnt 2, Kaevu tn 27, Metsa tn 14 ja Nikolai 8 hooldus- ja puhastusteenused;
  4) GIS-i baastarkvara MicroStation SELECT-tugilepinguga, personalitarkvara Persona, parkimise infosüsteemi PIMS, MS Office litsentsidega seotud kulud;
  5) liikluskorraldusvahendite hooldamine;
  6) Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli, Pärnu Raeküla Kooli, Pärnu Rääma Põhikooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumi toitlustusteenus;
  7) täiskasvanute varjupaiga ja päevakeskuse teenus;
  8) õpilasveod, sh kooliujumise õpilasveod;
  9) bürootarvete ostmine;
  10) kütuse ostmine;
  11) volikogu heli- ja videotehniline teenindamine;
  12)Pärnu Keskranna rannavalve teenus;
  13) ranna, haljasalade, terviseradade hooldus;
  14) hulkuvate loomade püüdmise ja varjupaiga pidamise teenus;
  15) linna tehnosüsteemide hooldus (valve-, ventilatsiooni-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemid);
  16) elektrienergia ostmine;
  17) telefoni- ja sideteenused, sh fiiberoptilise laivõrgu teenus;
  18) arvutite IT riist- ja tarkvara rent;
  19) sõidukite rent;
  20) toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus;
  21) matuseteenus;
  22) kindlustusteenus;
  23) majandusaasta aruannete auditeerimine;
  24) avalike tualettruumide hooldus;
  25) jäätmejaama ja jäätmepunktide haldamine;
  26) purskkaevude hooldamine, remont ja ümberehitustööd;
  27) haridusasutustele ruumide rentimine;
  28) Pärnu linna avalike teenuste ja protsesside arendamine.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

  Andres Metsoja
  volikogu esimees

  Lisa Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

  Lisa 1  Pärnu linna eelarvestrateegia 2020-2024

  Lisa 2 Pärnu linna investeeringute kava aastateks 2020-2024

  Lisa 3 Pärnu linna arvestusüksus 2020-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json