Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 13 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 12

Harku Vallavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 13 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Vastu võetud 26.09.2019 nr 10
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 13 „Harku valla arengukava aastani 2037” eelarvestrateegia ja tegevuskava muudatused, asendades nimetatud määruse lisa 2 ja lisa 3 vastavalt käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määrus nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037“.

§ 3.   Määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel.

§ 4.   Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Kaupo Rätsepp
Vallavolikogu aseesimees

Lisa 1 Harku valla eelarvestrateegia aastani 2023

Lisa 2 Harku valla tegevuskava (investeeringutekava) 2020-2023

/otsingu_soovitused.json