Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Harku valla arengukava aastani 2037

Harku valla arengukava aastani 2037 - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 17

  Harku valla arengukava aastani 2037

  Vastu võetud 27.09.2018 nr 13
  RT IV, 10.10.2018, 28
  jõustumine 13.10.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.09.2019RT IV, 08.10.2019, 1201.01.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 6 ja 7 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõigete 1 ja 2 alusel:

  § 1.   Võtta vastu Harku valla arengukava aastani 2037 koos lisadega (Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037, Lisa 2 Harku valla eelarvestrateegia 2019-2022, Lisa 3 Harku valla tegevuskava (investeeringutekava) 2019-2022 ja Lisa 4 Harku valla profiil).

  § 2.   Määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

  Lisa Harku valla arengukava aastani 2037

  Lisa Harku valla eelarvestrateegia aastani 2023
  [RT IV, 08.10.2019, 12 - jõust. 01.01.2020]

  Lisa Harku valla tegevuskava (investeeringutekava) 2020-2023
  [RT IV, 08.10.2019, 12 - jõust. 01.01.2020]

  Lisa Harku valla profiil

  /otsingu_soovitused.json