Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Luunja valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

Luunja valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 50

  Luunja valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 26.09.2019 nr 51

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 7 ja Luunja Vallavolikogu 27. juuni 2019. a. määruse nr 41 Luunja valla finantsjuhtimise kord § 9 lg 2 ja § 11 alusel.

  § 1.   Kinnitada Luunja valla eelarvestrateegia 2020-2023 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 53 Luunja valla eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Radž Sauk
  Volikogu esimees

  Lisa Luunja valla eelarvestrateegia 2020-2023

  /otsingu_soovitused.json