Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve

Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 67

Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 26.09.2019 nr 77

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra paragrahvi 2 lg 1 p 3 ja § 9 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve

  Kehtestada Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve järgmiselt:
  1) määruse lisa 1 Lisaeelarve;
  2) määruse lisa 2 Lisaeelarve seletuskiri.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Lisaeelarve

Lisa 2 Lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json