Teksti suurus:

Rakvere Vallavalitsuse 25.09.2015 määruse nr 3 "Rakvere valla tervisenõukogu moodustamise kord ja töökord" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2021, 2

Rakvere Vallavalitsuse 25.09.2015 määruse nr 3 "Rakvere valla tervisenõukogu moodustamise kord ja töökord" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.09.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavalitsuse 25.09.2015 määrus nr 3 "Rakvere valla tervisenõukogu moodustamise kord ja töökord“ (avaldamismärge RT IV, 30.09.2015, 24).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json