Tervishoid

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine

Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2021, 4

Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Lääne-Harju valla heaoluprofiil vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Keila Vallavolikogu 26.02.2016 määrus nr 58 „Keila valla terviseprofiili kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Harju valla heaoluprofiil

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json