Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2021, 5

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Häädemeeste valla arengukava (lisa 1), arengukava tegevuskava (lisa 2) ja eelarvestrateegia (lisa 3) aastateks 2021-2026.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 26.11.2020 määrus nr 11 ”Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 vastuvõtmine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Häädemeeste valla arengukava aastateks 2021-2026

Lisa Häädemeeste valla arengukava tegevuskava aastateks 2021-2026

Lisa Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json