Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2022, 2

Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 29.09.2022 nr 22
, rakendatakse alates 1.09.2022

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Täiendada Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes“ § 2 lõikega 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„(4) Vanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud lasteaedades, rakendab lasteaia direktor perioodil 1. september kuni 31. mai 5% osalustasu ühe lapse kohta kuus, kui lapsele ei ole võimalik tagada jooksval kuul lasteaiast tulenevatel põhjustel ujumisõpetust.“.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2022. a.

Valeri Abramovitš
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json