Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Järva valla arengukava 2022-2030

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2022, 11

Järva valla arengukava 2022-2030

Vastu võetud 29.09.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.   Järva valla arengukava vastuvõtmine

  Kinnitada Järva valla arengukava 2022-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Järva Vallavolikogu 11.10.2018 määrus nr 34 „Järva valla arengukava 2018-2025“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

Lisa Järva valla arengukava 2022-2030

Lisa1 Järva valla toimekeskkonna lühiülevaade

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json