Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Setomaa valla arengukava 2022-2031

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2022, 27

Setomaa valla arengukava 2022-2031

Vastu võetud 29.09.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1, Setomaa Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 10 „Arengukavade menetlemise kord“ § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Setomaa valla arengukava 2022-2031“ (lisa).

§ 2.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Setomaa Vallavolikogu 26.08.2021 määrus nr 9 „Setomaa valla arengukava 2021-2030“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sarja
Volikogu esimees

Lisa 1 Setomaa valla arengukava 2022-2031

Lisa 2 Setomaa valla arengukava 2022-2031 lisa 1 Investeeringute kava

Lisa 3 Setomaa valla arengukava 2022-2031 lisa 2 Eelarvestrateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json