Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 8

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Vastu võetud 25.08.2005 nr 1
jõustumine 01.09.2005

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 2 ja kohalike maksude seaduse § 2, § 3, § 4, § 5 p 6 ja § 11 alusel.
Volikogu otsustab:

Kehtestada Luunja vallas teede ja tänavate sulgemise maks.

1. Maksu objektiks on kõik Luunja vallale kuuluvad teed ja tänavad.

2. Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb punktis 1 toodud objekti täielik või osaline sulgemine.

3. Tee või tänava sulgemiseks peab olema vallavalitsuse poolt antud kirjalik luba.

4. Maksumäärad on alljärgnevad

4.1 Tee või tänava sulgemine kestvusega kuni üks tund on tasuta.

4.2 Iga järgneva tunni eest tuleb tasuda 12,0 eurot/tund.
(Luunja Vallavolikogu 25.11.2010.a.  määrus nr 49 – jõustus 01.01.2011)

4.2.1 Maksualune aeg arvestatakse poole tunni täpsusega.

5. Maksu tasumise kord

5.1 Maksukohuslane tasub maksu ülekandega Luunja vallavalitsuse arveldusarvele vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvele või sularahas vallavalitsuse raamatupidamisse.

6. Maksusoodustused ja nende andmise kord

6.1 Maksu soodustuste ja vabastuste andmise õigus on Luunja vallavolikogul.

6.2 Maksust on vabastatud teede või tänavate remonti ja hooldust teostavad füüsilised ja juriidilised isikud.

7. Määrus avaldada Riigi Teataja Elektroonilises andmekogus ja Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

8. [Käesolevast tekstist välja jäetud].

9. Määrus jõustub 01.09.2005

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json