Teksti suurus:

Uute töökohtade loomise toetuse määramise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 9

Uute töökohtade loomise toetuse määramise kord

Vastu võetud 13.10.2005 nr 1
jõustumine 01.11.2005

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja valla arengukava alusel.
Volikogu otsustab:

1. Kinnitada uute töökohtade loomise toetuse määramise kord järgmiselt:

1.1 Uute töökohtade loomise toetust makstakse juriidilisele ja füüsilisele isikule, kes on Luunja valla territooriumil loonud uue töökoha ja töökohtade arv on ettevõttes selle võrra suurenenud ning  uut töökohta on säilitatud vähemalt ühe aasta jooksul.

1.2 Uutel töökohtadel tööle asunud isikute elukohaks  on elanikeregistri andmetel olnud Luunja vald vähemalt viimased 6 kuud ja töösuhe töötajatega on seadusekohaselt vormistatud.

1.3 Toetuse minimaal- ja maksimaalsuurus on vastavalt 320,0 ja 640 eurot ühe töökoha kohta.
(Luunja Vallavolikogu 25.11.2010.a. määrus nr 49 – jõustus 01.01.2011)

1.4 Toetuse saamiseks esitatakse taotlus koos tõendavate dokumentidega volikogu majanduskomisjonile.

1.5  Tõendavateks dokumentideks on:

1.5.1 Väljavõte töölepingust, millest on näha lepingu sõlmimise kuupäev ja asjaolu, et leping on tähtajatu.

1.5.2 Maksuameti tõend ettevõtte maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

1.6  Toetuse määrajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

1.7  Toetuse määramise otsustab volikogu majanduskomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

1.8  Raha kantakse taotleja arveldusarvele alates 12 kuu möödumisest töökoha loomise päevast.

1.9  Iga-aastane toetusteks makstav rahaeraldis määratakse vallaeelarves.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud].

3. Määrus jõustub 01.11.2005.a    

/otsingu_soovitused.json