Teksti suurus:

Kavastu Algkool-Lasteaia arengukava aastateks 2009-2012 kinnitamine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 25

Kavastu Algkool-Lasteaia arengukava aastateks 2009-2012 kinnitamine

Vastu võetud 23.04.2009 nr 26

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel volikogu otsustab:

1. Kinnitada Kavastu Algkool-Lasteaia arengukava aastateks 2009-1012.
2. Määrus jõustub 1. mail 2009.a.

Heino Saar
Volikogu esimees

Lisa 1 Kavastu Algkool-Lasteaia arengukava aastateks 2009-2012

Lisa 2 Kokkuvõte eelmisest arengukava perioodist 2006-2008